azeiteira

Ljubomir Stanisic chama azeiteira a Cristina Ferreira e apresentadora responde

SOL