canonizacao

Santo Óscar Romero. A voz incómoda dos pobres

António Rodrigues