desinvestimentoCDS percorre País de comboio para denunciar desinvestimento