jeronimodesousaJerónimo admite manter atuais eurodeputados nas Europeias