ricocasek

Morreu Ric Ocasek, vocalista dos Cars

Jornal SOL