candidatura

Trump anuncia a recandidatura a tentar afastar fama de "perdedor"

João Campos Rodrigues