restauro

Entre os restauros polémicos e a arte de conservar

Maria Moreira Rato